TED | פאזה הגברה ותאורה לאירועים

על הפרוייקט:

כנס TEDiX 2015 התקיים במוזיאון א"י בתל אביב.הכנס הופק ונוהל ע"י המרכז הבינתחומי הרצליה וכלל ציוד הגברה ותאורה ע"פ מפרט מדוייק שהועבר ע"י TED על מנת שהפורמט של הכנסים מסוג זה יישאר ויעמוד בסטנדרט העולמי, לרבות דרישות תאורה לצילום.

שתפו:


ארועים נוספים: